Contact

Voor de contactgegevens van de locaties kunt u gebruik maken van de gegevens op de locatiepagina’s. Voor algemene informatie over AMOS unIQ gebruikt u onderstaande gegevens.

AMOSunIQ@amosonderwijs.nl
www.AMOSunIQ.nl

De Bonkelaar

Molenwijk 3
1035 EE Amsterdam

020-6311945
www.debonkelaar.nl

Nelson Mandela

Laing’s Nekstraat 44
1092 GX Amsterdam

020 – 694 27 68
www.nelsonmandelaschool.nl

De Poseidon

Franz Zieglerstraat 7
1087 HN Amsterdam

020-4167238
www.deposeidon.nl

De Vlinderboom

Nicolaas Beetsstraat 40
1053 RM Amsterdam

020 – 6127613
www.basisschooldevlinderboom.nl

AMOS

AMOS is de Amsterdamse Oecumenische Scholengroep, een groot Amsterdams schoolbestuur voor levensbeschouwelijk primair onderwijs.

Binnen ons bestuurlijk netwerk werken 28 scholen intensief samen en realiseren zo aantrekkelijk en modern basisonderwijs voor leerlingen en hun ouders in de regio Amsterdam.

Adres
Laarderhoogtweg 25
1101 EB Amsterdam

020-4106810
Fax: 020-6104275
info@amosonderwijs.nl
www.amosonderwijs.nl