De Poseidon

Poseidon is een snel groeiende basisschool op IJburg voor daltononderwijs en nieuwe media. De school hanteert een continurooster en vindt het belangrijk dat kinderen structuur meekrijgen en uitgedaagd worden.

Groep 4/5

Jetske Bouquet

Groep 6/7

Ninah Wierda
Kay Bult

- per 1 oktober 2019 -
Mandy Beucken

Groep 7/8

Mindy Koster

De Poseidon

Franz Zieglerstraat 7
1087 HN Amsterdam

020-4167238
www.deposeidon.nl