Stichting AMOS heeft als doel ervoor te zorgen dat het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar is. 

Sinds 2013 is er in Amsterdam het initiatief AMOS unIQ. Daarbij wordt voltijds onderwijs aangeboden aan hoogbegaafde kinderen. Dit biedt de ruimte voor de hoogbegaafde kinderen om zich optimaal te ontplooien. Maar het brengt ook extra kosten met zich mee voor de ouders.

Om dit onderwijs toegankelijk te maken voor alle hoogbegaafde kinderen die dat nodig hebben, ongeacht het inkomen van de ouders, kunt u via een gift daaraan bijdragen. Privé of via uw bedrijf.

Gemiddeld genomen is er per leerling een bedrag van € 380,- nodig om het aanbod in stand te houden. Wij zouden het erg waarderen wanneer u per kind dat AMOS unIQ bezoekt dit bedrag als gift overmaakt.

Kan en wilt u meer geven? Dan mag dat natuurlijk! U helpt ons dan om lagere giften door mensen met een kleinere beurs op te vangen en zo AMOS unIQ voor iedereen in stand en toegankelijk te houden. Door de ANBI-status van AMOS is uw gift fiscaal aftrekbaar. Het rekeningnummer voor de gift is NL68RABO0119867648 tnv AMOS unIQ.

Meer informatie over het fiscale voordeel van het doen van een gift aan een Stichting met ANBI-status is te vingen op de website van de Belastingdienst.

Op dit moment kunnen we met de giften onze vakdocenten Spaans, Chinees, programmeren en schaken bekostigen. Dit is inclusief materiaalkosten en andere vakgerelateerde kosten.

Bent u als bedrijf benieuwd naar de mogelijkheden om ons unIQ-onderwijs te ondersteunen? Neem dan contact op met Roos Schouw, coördinator AMOS unIQ roos.schouw@amosonderwijs.nl

Het Bestuur:

 

Döske van der Wilk (duo-voorzitter)   

Bob de Baedts (duo-voorzitter)

Chris Gort (penningmeester)

Audrey Dobber