unIQ Onderwijs

AMOS biedt met het unIQ concept een speciale vorm van passend onderwijs op verschillende locaties in Amsterdam. Wij zijn er trots op dat we dit al vanaf schooljaar 2012-2013 aanbieden.

Wij bieden een plek waar hoogbegaafde kinderen zich met hun peers kunnen ontwikkelen. Er is in ons brede onderwijsaanbod aandacht voor de basisvaardigheden. Deze worden compact en in een hoger tempo behandeld.

Daarnaast bieden we leerlingen periodiek de mogelijkheid om vraagstukken te onderzoeken binnen het unIQ-project en gaan we erop uit naar musea en andere interessante plekken. Binnen ons onderwijs is afstemming met de groep en de leerling belangrijk. Daarom houden we de groepen klein. In een unIQ groep zitten maximaal 20 leerlingen.

In ons onderwijsaanbod is veel aandacht voor het ontwikkelen van executieve functies, het leren leren en het ontwikkelen van een effectieve attitude ten aanzien van leren en ontdekken. We leren leerlingen om te gaan met fouten, falen en frustratie (‘Vitamine F’) en zien dit als noodzakelijk voor het leerproces. Om dit inzichtelijk te maken, gebruiken we de metafoor van de Learning Pit (de Leerkuil).

De vakken schaken, Spaans en Chinees worden gegeven door vakleerkrachten.