AMOS unIQ is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen. Dit zijn kinderen die op een intelligentietest een IQ laten zien van 130 of hoger, die veel informatie kunnen verwerken, creatief zijn, een brede belangstelling hebben en het leuk vinden om dingen te onderzoeken.

Vaak denken en leren zij op een andere manier dan hun leeftijdsgenoten. Ze zijn verder in hun ontwikkeling en stellen andere vragen. Daardoor kan de omgang met leeftijdsgenoten soms lastig zijn, terwijl ze er emotioneel gezien wél behoefte aan hebben.

Deze kinderen vinden bij ons een plek waar zij op intellectueel niveau worden uitgedaagd. Tegelijkertijd leren ze omgaan met leeftijdsgenoten die, net zoals zij, hoogbegaafd zijn. Kinderen met alle overtuigingen en achtergronden zijn bij ons welkom.

Onze speerpunten zijn:

  • Kinderen een veilige, leuke schooltijd bieden
  • Kinderen veel leren, en dat gaat verder dan de basisvaardigheden
  • Kinderen een brede kijk op de wereld meegeven

Onze focus ligt in de eerste plaats bij het welzijn van het hoogbegaafde kind en zijn of haar ontwikkeling. We willen dat onze leerlingen goed in hun vel zitten, zich veilig voelen en zich goed kunnen ontwikkelen. Onze missie is om hoogbegaafde kinderen dusdanig tot bloei te laten komen dat zij goed tot hun recht komen in de maatschappij.

De onderwijsbehoefte van de groep en het kind is ons vertrekpunt. Het formuleren van deze onderwijsbehoeften begint al in de aanmeldprocedure (zie 'Aanmelden'). We creëren zo rijk mogelijke leerervaringen door met thema's en projecten te werken die een breed scala aan vaardigheden en kennis verkennen. De basisstof compacten we en bieden we zo top-down mogelijk aan.

De lesstof die binnen AMOS unIQ aangeboden wordt, past bij de intelligentie van de leerlingen.

Onze doelen van kernvakken zoals rekenen en taal zijn dezelfde als in het regulier onderwijs, maar worden in een veel kortere tijd behandeld. Daardoor blijft er tijd over voor andere vakken zoals Spaans, programmeren of schaken. Ook onderdelen als kunst, cultuur, sport en sociale omgang staan op het programma.

Onze leerlingen werken ook aan hun executieve vaardigheden, worden zich bewust van hun mindset en ze ‘leren te leren’.

We bieden onze leerlingen psycho-educatie over omgaan met 'leren', over hun brein en illustreren dat met, bijvoorbeeld, het model van de Leerkuil.

Door dit brede aanbod worden unIQ leerlingen goed voorbereid op hun middelbare schoolperiode en kunnen ze hun plek innemen in de maatschappij met een positief zelfbeeld en zijn veel van hun talenten beschikbaar.

Als oecumenische scholengroep staat AMOS open voor alle geloofsovertuigingen.

Binnen onze grootstedelijke Amsterdamse werkelijkheid vullen wij onze identiteit in vanuit de oorspronkelijke betekenis van ‘oecumene’: de bewoonde wereld. Dit betekent dat wij onderkennen dat onze scholen een huis zijn van verschillende geloven. We willen een gemeenschap zijn waar medemenselijkheid, respect voor elkaar en voor de leefomgeving belangrijke waarden zijn.

Dat doen wij vanuit vijf uitgangspunten:

  • ieder mens is uniek en van waarde
  • het gaat om heel de mens
  • de mens is in principe op het goede gericht
  • de mens heeft een eigen verantwoordelijkheid in de wereld
  • het leven is een kostbaar geschenk