Onze visie en strategie

AMOS unIQ is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen. Dit zijn kinderen die hoog scoren op een intelligentietest (IQ van 130+), die veel informatie kunnen verwerken, creatief zijn, een brede belangstelling hebben en het leuk vinden om dingen te onderzoeken.

Vaak denken en leren zij op een andere manier dan hun leeftijdsgenoten. Ze zijn verder in hun ontwikkeling en stellen andere vragen. Daardoor kan de omgang met leeftijdsgenoten soms lastig zijn, terwijl ze er emotioneel gezien wél behoefte aan hebben.

Deze kinderen vinden bij ons een plek waar zij op intellectueel niveau worden uitgedaagd. Tegelijkertijd leren ze omgaan met leeftijdsgenootjes die, net zoals zij, hoogbegaafd zijn. Kinderen met alle overtuigingen en achtergronden zijn bij ons welkom.

Onze speerpunten zijn:

  • Kinderen een veilige, leuke schooltijd bieden
  • Kinderen veel leren, en dat gaat verder dan de basisvaardigheden
  • Kinderen een brede kijk op de wereld meegeven

Onze focus ligt in de eerste plaats bij het welzijn van het kind en zijn of haar ontwikkeling. We willen dat de leerlingen goed in hun vel zitten, zich veilig voelen en vooruitgang boeken.

De lesstof die binnen unIQ aangeboden wordt, past bij de intelligentie van de leerlingen.

De leerdoelen van kernvakken zoals rekenen en taal zijn hetzelfde als in het regulier onderwijs, maar worden in een veel kortere tijd behandeld. Daardoor blijft er tijd over voor andere vakken zoals Spaans, science, informatica of filosofie. Ook onderdelen als kunst, cultuur, sport en sociale omgang staan op het programma.

Onze leerlingen werken ook aan hun executieve vaardigheden, worden zich bewust van hun mindset en ze ‘leren te leren’.

Door dit brede aanbod worden unIQ leerlingen goed voorbereid op hun middelbare schoolperiode en kunnen ze hun plek innemen in de maatschappij met een positief zelfbeeld en veel van hun talenten beschikbaar.