Evenementen

Laatste afgelopen Evenementen

informatieavond AMOS unIQ

IKC Frankendael Laings Nekstraat 44, Amsterdam

Informatieavond voor ouders die geïnteresseerd zijn in het onderwijs van AMOS unIQ. Graag aanmelden via een mail naar amosuniq@amosonderwijs.nl.